Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUÁLNÍ  ZPRÁVY  -  KOMENTÁŘE - PŘÍSPĚVKY
========================================
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Výroční schůze 2 část

FK Lužkovice,27. 1. 2012 8:57

-Miroslav Albert apeloval na záchranu v soutěži I. B třídy.

-Jiří Ždanov vznesl dotaz na trenéra ohledně zimní přípravy . Mužstvo trénuje od 19. ledna jednou týdně v tělocvičně a dvakrát v týdnu na domá-
cím tréninkovém hřišti. Přípravné zápasy, které jsou v jednání se odehrají na umělé trávě na Vršavě ve Zlíně.

- Karel Jančík upozornil na zákaz prodeje zabíjačky při různých akcích
s pokutou pro pořadatele.

- Štefana Forgáče překvapila malá účast členů výboru a hlavně hráčů,
kterých se činnost ve fotbalovém klubu nejvíc týká.

- Jiří Jurčák pozdravil schůzi jménem Komise místní části Lužkovice a sez-
námil přítomné s investicemi do sportovního areálu v rámci možností KMČ.
Měla by se vybudovat příjezdová komunikace od ulice Pod kopcem k areálu a
parkovací plocha pro osobní auta.

- Radim Masařík předvedl kolekci dresů, které pro žáky a přípravku zakoupil
a věnoval pan Zdeněk Szamko.

- Zdeněk Szamko ocenil práci dosavadního výboru a poděkoval všem členům
za tuto dobrovolnou činnost.

- František Krajíček kritizoval nutnost výběru členských příspěvků jak to naři-
zuje FAČR. Dřív byly alespoň nějaké dotace od ČSTV, ale teď si budou muset
oddíly sehnat peníze na činnost samy.

- Jiří Ždanov upozornil na další příkaz, aby všechny zápasy od I. B třídy výš
byly povinně natáčeny kamerou. Je to pro malé fotbalové oddíly další nemalý
výdaj, který nakonec stejně k ničemu nepovede.

Tímto oficiální diskuze skončila.

ad 7) – Zpráva mandátové komise
Dnešní výroční schůze se zúčastnilo 35 členů a 1 host ze SZZL.

ad 8) – Zpráva volební komise
Do nového výboru byli zvoleni : Martin Albert, Tomáš Gajdošík, ing. Milan
Jedlička, Radim Masařík, Zdeněk Mařík, Zdeněk Richter, Michal Šuba, Martin
Ždanov a Kamil Elšík. Výbor bude v tomto složení pracovat dva roky.
Do revizní komise byli zvoleni : Miroslav Albert a Jiří Jurčák.

ad 9) – Schůzi ukončil Miroslav Albert, který popřál všem hodně zdraví a štěstí
v letošním roce.
Po skončení schůze byly podány klobásy a chleba.
Dál potom probíhaly už neoficiální diskuze o všelijakých problémech i úspěších
našeho fotbalového klubu.

Zapsal : 22. 1. 2012 Jiří Ždanov

Výroční schůze 1 část

FK Lužkovice,27. 1. 2012 8:56

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE FK LUŽKOVICE
konané dne 21. 1. 2012

Schůzi zahájil a řídil jednatel klubu Miroslav Albert.

Program schůze byl následující :

1- volba mandátové komise
2- volba volební komise
3- uctění památky zesnulých členů
4- zpráva o činnosti klubu za poslední rok
5- zpráva o hospodaření klubu
6- diskuze
7- zpráva mandátové komise
8- zpráva volební komise
9- závěr

ad 1) - Mandátovou komisi tvořili Josef Kaška a Jiří Ždanov

ad 2)- Volební komise pracovala ve složení Miroslav Albert a Radim Masařík

ad 3)- Minutou ticha byla uctěna památka za zesnulé členy FK Lužkovice

ad 4)- Zprávu o činnosti klubu za poslední dva roky volebního období přednesl
dosavadní předseda klubu Zdeněk Mařík.

Bylo zavedeno elektronické účetnictví, které má za cíl zprůhlednění dotací a urychlení celkového účetnictví.
Dále seznámil přítomné s příkazem Fotbalové asociace České republiky (FAČR)
o nutnosti vybírání členských příspěvků ve všech oddílech. Letos 50 Kč, příští roky 100 a 200 Kč na člena.
Poděkoval KMČ Lužkovice za finanční pomoc a za získané finanční prostředky od Magistrátu města Zlína.
Zhodnotil letní akci Pivní slavnosti. Z výtěžku akce se zainventovala oprava střešní krytiny na budově kabin a hospůdky včetně nového oplechování.
Byla provedena zámková dlažba na terase a opraven přístřešek a okolí pro
pořádání letních zábav a jiných akcí.
Jelikož nám chyběl dorost, bylo dohodnuto spojení našich dorostenců s dorostenci Veselé, kde máme 7 našich hráčů. Podzimní část se odehrála na hřišti Veselé, jarní část bude sehrána na našem hřišti.

ad 5)- Za nemocného ekonoma klubu ing. Milana Jedličku seznámil předseda
přítomné s hospodařením klubu za poslední roční období.
ad 6)- Diskuze :

- trenér „A“ mužstva Ivo Světlík seznámil zúčastněné s výsledky jarní části
a protože začal trénovat až na podzim ročníku 2011 – 2012 detailně rozebral
výsledky a umístění mužstva po podzimní části. Mužstvo se umístilo v tabulce na 9 místě, což je jistým zklamáním po sestupu z I. A třídy. Úkolem mužstva je umístění ve středu tabulky.

- Na to navázal vedoucí „B“ mužstva Zdeněk Richter, který zhodnotil
činnost mužstva, které zaostalo za očekáváním a po podzimní části je na
nelichotivém 11 místě.

- trenér žáků Zdeněk Marčík seznámil přítomné s výsledky a umístěním
svých svěřenců, kteří nám dělají největší radost. Po podzimní části drží
2. místo v tabulce.

- dále vystoupil Dan Marek , který seznámil účastníky schůze s činností
přípravky, kterou vedou společně s Janem Světlíkem.

- Radim Masařík provedl výčet brigádnické činnosti v našem areálu .
Byly provedeny terénní úpravy po kanalizačním sběrači, oprava přístřešku
pro pořádání zábav, zámková dlažba na terase ( 60 m2) a oprava střechy na
kabinách ( 450 m2).
Dále přednesl plán kulturních akcí v našem areálu v letošním roce.

- Jiří Jurčák vzpomněl oslavy 80 výročí založení fotbalu v Želechovicích,
které proběhly v našem areálu. Dále vyzval výbor k jednání se starostou
Želechovic o přispění dotací na mládež.

- Jiří Ždanov vystoupil s dotazem, proč byl odvolán hospodář na úpravu
hřišť a okolních prostor. Po odchodu bývalého hospodáře Ant. Šuby se těžce
sháněla náhrada .
Předseda odpověděl, že se v březnu vypíše výběrové řízení na tuto funkci, na
které se může kdokoliv přihlásit. Řešit to bude nový výbor FK.

- Josef Dufek ocenil obnovení dorostu, aby bylo v příštích období z čeho
vybírat do mužstev dospělých.

- Štefan Forgáč pochválil vedení žáků, ale upozornil na zkvalitnění
tréninkového procesu.

- Stanislav Liška pozdravil schůzi jménem SDH Lužkovice a poděkoval za

spolupráci při oslavách 120. výročí založení hasičského sboru v Lužkovicích.

PŘÍSPĚVKY FAČR

FK LUŽKOVICE,14. 1. 2012 7:43

Vážení přátelé,

na 13. řádné valné hromadě FAČR (dříve ČMFS) byly přijaty nové stanovy, které jsou platné s účinností od data přijetí, tedy od 26. června 2011.
Stanovy nově definují vznik členství v asociaci a zavádějí i výběr členských příspěvků.
Jak bylo rozhodnuto na 13. Řádné valné hromadě FAČR, bude výše členských příspěvků v roce 2012 pro všechny členy jednotná – 50,- Kč. Všechny tyto příspěvky budou určeny na zhotovení databáze členské základny FAČR, která je důležitá pro čerpání státních dotací ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí pro další období.
Od roku 2013 bude výše členských příspěvků ve výši 100,- Kč a 200,- Kč.
Členstvím se zabývají ve stanovách články 3 (vznik členství), článek 4 (základní práva a povinnosti členů) a článek 5 (zánik členství).
O konkrétním vzniku členství a způsobu registrace se bude hovořit na VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI, která se koná v sobotu 21. 1. 2012 v 15.00 hodin ve SPORTCLUBU "NA HŘIŠTI" v Lužkovicích

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

FK LUŽKOVICE ,14. 1. 2012 7:19

Fotbalový klub FK LUŽKOVICE zve všechny své členy i příznivce kopané na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná v sobotu 21. 1. 2012 v 15.00 hodin ve SPORTCLUBU "NA HŘIŠTI" v LužkovicíchDoplatky staří páni

FK Lužkovice,9. 1. 2012 13:09

Doplatky2011 Mar1560,fik880,els1400,jurc1080,cer520,hary1400,sub1000,salo1040,past920-1500,braz440,kuc960,ods1060,proch560+760,babu160,ruka160,dola980,kuta360,tich1040,ger320,kova750,

Hodnocení podzimu

Ždanov,20. 12. 2011 9:35

Hodnocení podzimní části mužstev FK Lužkovice ročníku
2011/2012

„A“ mužstvo – I. B třída skupina B

Obsadilo po podzimní části se 17 body 9 místo při skóre 24 : 22

Připomeňme si jednotlivá utkání :
FK Lužkovice – Tečovice 0:1
Kelč – FK Lužkovice 4:1
Březnice – FK Lužkovice 3:0
FK Lužkovice – Těšnovice 1:3
FK Lužkovice – Míškovice 6:1
Louky – FK Lužkovice 2:1
FK Lužkovice – Malenovice 4:0
Lubná – FK Lužkovice 0:0
FK Lužkovice – Admira Hulín 3:0
Fryšták – FK Lužkovice 3:0
FK Lužkovice – Zdounky 2:0
Zborovice – FK Lužkovice 3:2
Tečovice – FK Lužkovice 2:2 ( předehrávka jarního kola)

Střelci branek :
Jakub Ronza - 10; Martin Samko – 4; Karel Bařina – 4; Tomáš Holý – 2;
Pavel Punčochář, Miroslav Čala, Petr Pastyřík a Adam Langer po 1.

Martin Vala ze 13 zápasů 5x nedostal gól.

V soutěži slušnosti už to bylo horší, protože mužstvo obdrželo 3 červené
a 44 žlutých karet – nejvíc ze všech mužstev !!!

Trenér Ivo Světlík měl k dispozici následující kádr hráčů :
Brankáři : Aleš Jenček a Martin Vala
Hráči v poli : Martin Josefík, Martin Ždanov, Miroslav Čala – kapitán mužstva,
Martin Albert, Martin Samko, Petr Šimera, Jiří Škrabal, Tomáš
Holý, Petr Pastyřík, Jakub Ronza, Tomáš Ronza, Radim Masařík,
Karel Bařina, Zdeněk Polepil, Pavel Punčochář, Pavel Gajdošík,
Aleš Procházka, Tomáš Machovský a Roman Slavík.

Po sestupu z I. A třídy je umístění mužstva jistým zklamáním, přestože bylo hodně hráčů zraněno a málokdy nastoupilo v ideální sestavě ne vždy však hráči
přistoupili zodpovědně k jednotlivým zápasům.
„B“mužstvo – IV. třída skupina B

Obsadilo v podzimní části 10. místo v tabulce se ziskem 9 bodů při skóre 16:32.
Vedoucím mužstva je Zdeněk Richter.

Přehled jednotlivých výsledků mužstva :
Kašava B – FK Lužkovice B 1:0
FK Lužkovice B – Štípa B 4:2
Hvozdná B – FK Lužkovice B 3:1
FK Lužkovice B – Trnava 2:4
Veselá B – FK Lužkovice B 2:1
Neubuz – FK Lužkovice B 7:1
FK Lužkovice B – Vizovice B 1:2
Jasenná – FK Lužkovice B 5:1
FK Lužkovice B – Všemina 0:3
Zádveřice – FK Lužkovice B 0:1
FK Lužkovice B – Lutonina 3:0
FK Lužkovice B – Kašava B 1:3

Střelci branek :
nejvíc dali – Zdeněk Brázdil, Jan Turýn a Roman Slavík po 3; Jar. Vaculík 2.

Mužstvo obdrželo 2 červené a 21 žlutých karet.


Žáci – Okresní soutěž skupina B

Pod vedením trenéra Zdeňka Marčíka nám dělají ze všech mužstev největší radost.
V podzimní části obsadili v tabulce 2. místo se ziskem 21 bodů a vysoce
aktivním skóre 60:23.

Nejlepší střelci branek :
Zdeněk Marčík 16; Tomáš Sláma 12; Václav Tichý 9; Milan Holík 7; David Hejtmánek 6; Pavel Vítek 5 atd.

Přehled jednotlivých utkání :
Trnava – FK Lužkovice 5:3
FK Lužkovice – Hvozdná 0:2
Lukov – FK Lužkovice 1:2
Všemina – FK Lužkovice 0:10
FK Lužkovice – Březová 13:4
FK Lužkovice – Trnava 6:6
Hvozdná – FK Lužkovice 5:1
FK Lužkovice – Lukov 5:0
FK Lužkovice – Všemina 8:0
Březová – FK Lužkovice 0:9

PROGRAM NA SOBOTU 5. 11. 2011

Albert,1. 11. 2011 18:17

I.MUŽSTVO – hraje v sobotu 5. 11. ve 13.30 hod. na hřišti soupeře další
mistrovské utkání s družstvem Tečovic. Sraz všech hráčů je
v 12.00 hod na hřišti v Lužkovicích, odkud bude odjezd auty.
Vedoucí Kaška Josef.

fotky z utkání

správce Zborovic,31. 10. 2011 17:58

fotky ze zápasu na www.tjpilanazborovice.webnode.cz

PROGRAM NA NEDĚLI 30. 10. 2011

Albert,27. 10. 2011 4:25

I.MUŽSTVO – hraje v neděli 30. 10. ve 13.30 hod. na hřišti soupeře další
mistrovské utkání s družstvem Zborovic. Sraz všech hráčů je
v 11.30 hod na hřišti v Lužkovicích, odkud bude odjezd auty.
Vedoucí Kaška Josef.

tréniky

tréňa,25. 10. 2011 13:57

trénink tento tyden středa 16-30.pátek čas upřesním je svátek..

FK LUŽKOVICE _ TJ ZDOUNKY 2 : 0 ( 0:0 )

FK Lužkovice,24. 10. 2011 17:45


# Branky : 50 min. Bařina , 83 min. Pastyřík
#
# Rozhodčí : Ruman - Richter , Zelinka
# Diváci : 80
#
# Domácí ve snaze získat důležité body a důstojně se rozloučit
# v posledním domácím utkání se svými příznivci začali náporem
# a první šancí, kterou neproměnil Bařina již ve 2 minutě. Potom se
# hra vyrovnala a byl to boj o každý míč hlavně ve středu hřiště. V 17
# minutě si histé vypracovali šanci, ale Firych nastřelil břevno domácí
# branky. Ve 30 minutě hlavičkoval osamocený Jakub Ronza jen do
# náruče brankáře hostí. Ve 34 minutě vyboxoval jistý gól brankář Vala
# a totéž si zopakoval ve 40 minutě při zmatku v obraně domácích.
# Po změně stran začali domácí předvádět zlepšenou hru a výsledkem
# bylo dosažení první branky v 50 minutě , když střelu J. Ronzy vyrazil
# brankář hostů a hbitý Bařina dorazil z úhlu míč do brány - 1:0. Tentýž
# hráč mohl zvýšit skóre v 63 minutě, ale z výhodné šance přestřelil.
# Také hosté několikrát ohrozili bránu domácích, ale pozorný Vala
# několik pokusů zlikvidoval. V 68 minutě pronikl středem domácí obra-
# ny Firych, ale jeho střela skončila na břevně. Z protiútoku mohl opět
# skórovat Bařina, ale špatně trefil míč. V75 minutě kopl trestný kop
# J. Ronza a z 25 metrů trefil spojnici tyče a břevna. Dál se hrál pohledný
# fotbal zásluhou obou celků . V 83 minutě byl po faulu na domácího
# útočníka odpískán trestný kop a zkušený Pastyřík střelou do šibenice
# pojistil domácím vítězství - 2:0.
# Lužkovice si vítězství zasloužili, protože dokázali své šance zúročit,
# zatím co hosty musí mrzet jejich neproměňování.
#
# Sestavy mužstev :
#
# FK LUŽKOVICE :
# Vala - Josefík, Čala, Albert, Langer, Samko, Šimera, Ronza T., Ronza J.,
# Pastyřík, Bařina.
# Střídali : Gajdošík, Procházka a Brázdil
#
# TJ ZDOUNKY :
# Maceja - Buša L., Havránek, Škvarlo, Pektor, Adamík, Koza, Krčmář,
# Navrátil, Firych, Daněk.
# Střídali : Rampas, Buša P., Jelínek
#

...

Michal,21. 10. 2011 11:44

Kdy bude na stránkách komentář k utkání s Fryštákem?

Re: ...

FK Lužkovice,21. 10. 2011 15:09

Na utkání venku bohužel komentáře neděláme .Pro informaci -
utkání skončilo 3 : 0 pro Fryšták . Ždanov a Holý vyloučeni .Nebudou hrát 3 a 1 zápas .O rozhodčím radši nemluvme .

V neděli 14,00 Zdounky /poslední zápas letos doma !

PROGRAM NA 22. -23. 10. 2011

Albert,18. 10. 2011 19:55

I.MUŽSTVO – hraje v neděli 23. 10. ve 14.00 hod. na domácím hřišti další
mistrovské utkání s družstvem Zdounek. Sraz všech hráčů je
ve 13.00 hod na hřišti v Lužkovicích. Vedoucí Kaška Josef.

II.MUŽSTVO - hraje sobotu 22. 10. ve 14.00 hod. na domácím hřišti další
mistrovské utkání s družstvem Kašavy „B“. Sraz všech hráčů
je ve 13.00 hod na hřišti v Lužkovicích. Vedoucí Richter Zd.

ŽÁCI - hrají v neděli 23. 10. ve 11.45 hod. na hřišti soupeře další
mistrovské utkání s družstvem Březové. Sraz všech hráčů je
ve 10.30 hod na hřišti v Lužkovicích, odkud bude odjezd auty.
Vedoucí Marčík Zdeněk

nálada

mek,13. 10. 2011 19:57

předsedo jak se máš po zlaté neděli? jen si to užívej. Blahopřejeme.

PROGRAM NA 15. - 16. 10. 2011

Albert,11. 10. 2011 5:38

I.MUŽSTVO – hraje v neděli 16. 10. v 14.30 hod. na hřišti soupeře další
mistrovské utkání s družstvem Fryštáku. Sraz všech hráčů je
ve 13.00 hod na hřišti v Lužkovicích, odkud bude odjezd auty.
Vedoucí Kaška Josef.

II.MUŽSTVO – hraje v sobotu 15. 10. v 14.30 hod. na domácím hřišti další
mistrovské utkání družstvem Lutoniny. Sraz všech hráčů je
v 14.00 hod. na hřišti v Lužkovicích . Vedoucí Richter Zdeněk

ŽÁCI - hrají v neděli 16. 10. v 11.30 na domácím hřišti další mistrovské
utkání družstvem Všeminy. Sraz všech hráčů je ve 11.00 hod. na
hřišti v Lužkovicích . Vedoucí Marčík Zdeněk.

FK LUŽKOVICE - ADMIRA HULÍN 3:0 (2:0)

FK Lužkovice,10. 10. 2011 9:03

# Branky : 28 min. Holý; 41 min. Punčochář; 60 min. J. Ronza
# Rozhodčí : Novák - Daněk; Richter
# Diváci : 100
#
# Domácí začali tradičním náporem a již ve 2 minutě střelu J. Ronzy
# vytěsnil brankář hostů nad břevno. Tentýž hráč v 10 minutě střílel
# z dobré pozice těsně nad, stejně jako Šimera o chvíli později, který
# po uvolnění těsně minul prázdnou bránu soupeře. Ve 20 minutě
# se na malém vápně zbavil obránce nestárnoucí Pastyřík, jenže tuto
# šanci opět zmařil výborně chytající brankář Fišer. Vše si vynahradil
# ve 28 minutě Holý, který z hranice velkého vápna " angličanem"
# kdy jeho střela po zemi trefila tyč a po lajně šel míč do opačného
# rohu bezmocného brankáře hostí 1:0. Hra se pak přelínala na obě
# strany hlavně ve středu hřiště a hosté několikrát nebezpečně vystře-
# lili na domácí branku. Brankář Vala však byl na místě a své mužstvo
# podržel a vychytal tak další nulu. Domácí ještě zahrozili, ale šance
# Pastyříka a Samka zůstaly nevyužity. Ve 41 minutě si naběhl na centr
# stoper domácích Punčochář a na třikrát propasíroval míč do brány
# hostů - 2:0. Po změně stran to byli hosté, kteří Spáčilem mohli snížit,
# ale jeho střelu do šibenice vyboxoval s vypětím všech sil Vala.
# V 60 minutě obešel ve vápně Jakub Ronza dva obránce a jeho ne -
# chytatelná střela skončila po třetí v síti soupeře - 3:0.
# V 80 minutě unikl po křídle Ždanov, ale jeho centr před bránu Holý
# již nedokázal usměrnit za záda osamoceného brankáře hostů.
# Domácí si toto vítězství naprosto zasloužili protože byli po celý zápas
# aktivnější a vypracovali si daleko větší počet brankových příležitostí
# než soupeř.
#
# SESTAVY MUŽSTEV :
#
# FK LUŽKOVICE :
# Vala - Josefík, Čala, Punčochář, Albert, Šimera, Škrabal, Samko,
# Holý, Ronza Jakub a Pastyřík.
# Střídali : Ždanov, Ronza Tomáš a Gajdošík
#
# ADMIRA HULÍN :
# Fišer - Štoll, Janda, Jurášek, Adamkovič, Adamík, Volek, Spáčil,
# Simerský R., Kubo a Csomor
# Na střídání : Vyvlečka, Horáček, Simerský M., Hložek
#
#

PROGRAM NA NEDĚLI 9. 10. 2011

Albert,4. 10. 2011 4:31

I.MUŽSTVO – hraje v neděli 9. 10. v 15.00 hod. na domácím hřišti další
mistrovské utkání s družstvem Admiry Hulín. Sraz
všech hráčů je ve 14.00 hod na hřišti v Lužkovicích.
Vedoucí Kaška Josef.

II.MUŽSTVO - hraje neděli 9. 10. v 15.00 hod. na hřišti soupeře další
mistr. utkání s družstvem Zádveřic Sraz všech hráčů je
ve 14.00 hod. na hřišti v Lužkovicích, odkud bude odjezd auty.
Vedoucí Richter Zdeněk .

ŽÁCI - hrají v neděli 9. 10. ve 12.00 hod. na domácím hřišti další mistr.
utkání s družstvem Lukova. Sraz všech hráčů je ve 11.30 hod na
hřišti v Lužkovicích. Vedoucí Marčík Zdeněk

FK LUŽKOVICE - FC MALENOVICE 4 : 0 ( 4 : 0 )

FK Lužkovice,27. 9. 2011 16:10


# Branky : 1. min Jakub Ronza ; 25 min , 35 min a 43 min Martin Samko
# Rozhodčí : Blažek - Dvořák, Březík
#
# Domácí začali mohutným náporem, který korunovali již v 1 minutě
# nádhernou střelou J. Ronzy z 25 m do šibenice. Ronza mohl přidat
# ve 2 minutě další branku do rozhozené obrany soupeře , ale hlavou
# těsně minul. Totéž zopakoval ve 21 minutě Bařina. Vše si vynahradil
# ve 25 minutě střelec zápasu Martin Samko, který bombou z rohu
# velkého vápna podruhé rozvlnit síť trápících se Malenovic. Šance
# domácích pokračovaly jak na běžícím pásu. Ve 27 a 32 minutě to
# byl opět aktivní J. Ronza, který uváděl obranu hostí do role statistů
# a jeho střely opět těsně míjely tyče hostujícího brankáře. Potom
# přišly chvíle Martina Samka, který ve35 minutě po samostatné akci
# zvýšil na 3:0. Byl to opět J. Ronza, který šel ve 36 minutě sám na
# branku Malenovic, ale tentokrát ho brankář Juráň vychytal.
# Hosté se zmohli na jedinou pořádnou střelu v závěru prvního polo-
# času, když křížná střela proletěla podél brány domácích do autu.
# Ve 43 minutě byl po průniku faulován v pokutovém území Holý
# a nařízenou penaltu berpečně proměnil střelecky disponovaný
# Samko na 4:0.
# Po přestávce se hrálo více ve středu hřiště a domácí si taktickou
# hrou už udržovali dostatečný brankový náskok. Přišly i další
# šance domácích, když ve 49 minutě J. Ronza bombou ze 30 metrů
# pod břevno vystrašil brankáře hostů, ale ten vyboxoval nad bránu.
# Také hosté několikrát ohrozili branku domácích, ale bez efektu.
# V 63 minutě mohl Samko rozšířit svou střeleckou bilanci, ale jeho
# průnik obranou, když šel sám na brankáře hostů zůstal nevyužitý.
# V 82 zahrozily naposledy Malenovice, ale střela Blahy skončila na
# břevně domácího mužstva.
# Byl to velmi kvalitní zápas, k němuž přispěla obě mužstva.
# Utkání sledovalo asi 150 diváků.
#
# Sestavy mužstev :
#
# FK LUŽKOVICE :
# Vala - Josefík, Čala, Punčochář, Langer, Šimera, Škrabal, Samko,
# Holý, Ronza J., Bařina.
# Střídali : Ždanov, Gajdošík a Ronza T.
#
# FC MALENOVICE :
# Juráň - Bičan, Rosinec, Zbranek, Gazda, Bartoň, Dyšlevský, Šlachta,
# Vichorec, Blaha, Struška.
# Střídali : Plachý a Javorský
#

PROGRAM NA NEDĚLI 25. 9. 2011

Alberst,23. 9. 2011 14:57


(Albert, 21. 9. 2011 19:27)
I.MUŽSTVO – hraje v neděli 25. 9. v 15.30 hod. na domácím hřišti další
mistrovské utkání s družstvem Malenovic. Sraz
všech hráčů je ve 14.30 hod na hřišti v Lužkovicích.
Vedoucí Kaška Josef.

II.MUŽSTVO - hraje v neděli 25. 9. v 15.30 hod. na hřišti soupeře další
mistr. utkání s družstvem Jasenné. Sraz všech hráčů je
ve 14.30 hod. na hřišti v Lužkovicích, odkud bude odjezd auty.
Vedoucí Richter Zdeněk .

ŽÁCI - hrají v neděli 25. 9. ve 12.30 na domácím hřišti další mistrovské
utkání s družstvem Trnavy. Sraz všech hráčů je ve 12.00 hod na
hřišti v Lužkovicích. Vedoucí Marčík Zdeněk