Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.1/2010

2. 2. 2010

Zápis č. 1/2010

z řádného jednání Výkonného výboru FK Lužkovice ,IČ

 

Místo konání: SPORTKLUB Hřiště Lužkovice 

Datum konání: 2.2.2010

Začátek jednání: 18.00 hod

Přítomni jednání: Albert,Mařík,Jedlička,Kovařík,Talaš,Simera,Masařek,Krajča,Richter,Otepka

Nepřítomni: Gajdošík,

 

Program jednání:

 

1. Kontrola úkolů z minulého jednání

2. Seznámení s body valné hromady

3. Volení předsedy,tajemníka,hospodáře

4. Závěr

 

K bodu 1 programu:

Zasedá nově zvolený výbor

 

K bodu 2 programu:

Přečetl se zápis z Valné hromady

Výkonný výbor musí zvolit dalšího člena výboru , aby byl dodržen lichý počet členů

výkonného výboru .

 

K bodu 3 programu: 

Volba předsedy,tajemníka,hospodáře se odložila na 16.2.2010

 

K bodu 4 programu:

jednání ukončeno v 20:00 hod.

Další jednání VV TJ se bude konat dne 16.2.2010 v 18 hod.

 

 

 

------------------------------------- ---------------------------------------Ověřil:  Miroslav Albert    Zapsal: Ing.Jedlička

Dne 2.2.2010