Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.2/2010

16. 2. 2010

Zápis č. 2/2010

z řádného jednání Výkonného výboru FK Lužkovice 

Místo konání: SPORTKLUB Hřiště Lužkovice 

Datum konání: 16.2.2010

Začátek jednání: 18.00 hod

Přítomni jednání: Albert,Mařík,Jedlička,Šimera,Talaš,Ronza,Richter,Gajdošík,Otepka

Nepřítomni:  Kovařík,Masařík,Krajča

Základní program jednání:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání

2. Hlasování

3. Ostatní

4. Závěr

 

1. Nejsou žádné nesplněné úkoly

2.Na vlastní žádost odstoupil Zdeněk kovařík z výkonného výboru

3.Hlasování o Z.Maříkovi na funkci předsedy /pro 7 ,proti 0,zdrželo se 2/

 Předsedou FK se stává Zdeněk Mařík

4. Hlasování o M.Albertovi na funkci tajemníka /pro 8 ,proti 0,zdrželo se 1/

 Tajemníkem FK se stává Miroslav Albert

 Hlasování o ing.M.Jedličkovi na funkci hospodáře /pro 8 ,proti 0,zdrželo se 1/

 Hospodářem FK se stává ing.Milan Jedlička

5.Hlasování o kooptování do výkonného výboru Martina Ždanova /pro 8 ,proti  0, zdrželo se 1/ . Členem výboru se stává Martin Ždanov .

6.Hlasování o kooptování do výkonného výboru Martina Alberta /pro 8 ,proti 0,zdrželo se 1/ . Členem výboru se stává Martin Albert .

7. Hlasování o Z.Kovaříkovi  do revizní komise /pro 9 ,proti 0,zdrželo se 0/ . Členem revizní komise se stává Zdeněk Kovařík .

8.V důsledku  rekonstrukce výkonného výboru na vlastní žádost odstupují z funkce  Talaš,Ronza,Richter,Otepka , /pro 9 ,proti 0,zdrželo se 0/

9.Nový rekonstruovaný výkonný výbor se skládá se členů

Mařík ,Albert,Jedlička,Šimera ,Krajča,Gajdošík,Albert ml.,Ždanov,Masařík

10.Výkonný výbor odhlasoval zřízení sportovního a mimosportovního úseku .

11. Výkonný výbor rozhodl ,že vedení FK bude složeno Mařík,Albert st.Jedlička, .

Sportovní úsek budou řídit Šimera,Gajdošík,Krajča .Mimosportovní úsek Masařík ,Albert ml.,Ždanov .

Revizní komise je složena Ždanov st,,Elšík,Kovařík .

12.Úseky do dalšího zasedání navrhne plán své činnosti .

13.Toto jednání bude řádně ukončeno a bude pokračovat jako zasedání úseků .  

 

Jednání ukončeno v 20:00 hod. Další jednání VV TJ se bude konat dne 2.3.2010 v 18,30 hod.

------------------------------------- ---------------------------------------Ověřil:  Miroslav Albert    Zapsal: Zdeněk Mařík