Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.3/2010

2. 3. 2010

Zápis č. 3/2010

z řádného jednání Výkonného výboru FK Lužkovice 

Místo konání: SPORTKLUB Hřiště Lužkovice 

Datum konání: 02.03.2010 /vždy první úterý v měsíci/

Začátek jednání:  18.30 hod

Přítomni jednání: Albert,Mařík,Jedlička,Krajča,Albert,Ždanov

Nepřítomni:  Masařík , Gajdošík,Šimera

Základní program jednání:

1. Kontrola pokladen

2. Plnění úkolů z minula

3. Ostatní

 

1.Kontrola pokladen – proběhla kontrola pokladen vedení výboru a mimosportovního úseku .Hospodář předložil nedořešené pohledávky a závazky FK .

2. Po rekonstrukci výboru pracuje výkonný výbor a revizní komise v tomto složení

- výkonný výbor

Mařík ,Albert,Jedlička,Šimera ,Krajča,Gajdošík,Albert ml.,Ždanov ml.,Masařík

- revizní komise  . Ždanov Jiří,,Elšík,Kovařík   

3.Funkce a rozdělení

Vedení výkonného výboru

Předseda - Zdeněk Mařík –vedení Fk,

Tajemník - Miroslav Albert /členská základna,agenda FK,

Hospodář – ing.Milan Jedlička / pokladnu ,sponzory ,rozpočet ,smlouvy /

Sportovní úsek – Jan Šimera,Tom Gajdošík,J.Krajča

Mimosportovní činnost – Radim Masařík,Martin Ždanov,Martin Albert

4 Úseky a zařazení

Sportovní úsek bude schválen 16.2.2010

Mimosportovní úsek

Mimosportovní úsek ( zasedá dle potřeby )

 

 

Vedoucí mimosportovního úseku

Masařík R.

Člen výboru

Uvolněný člen

 

 

Albert ml.

Člen výboru

Správce areálu

 

 

Ždanov M.

Členvýboru

 

 

 

 

 

 

 

Kustod / správce šaten a věcí

 

Otepka

Člen FK

 

Správce hřiště

 

 

Topič

Člen FK

 

 

5.Plány činností a rozpočet jednotlivých úseků

Byly předloženy plány činností jednotlivých úseků do 30.července 2010 .

Je nutné doplnit do dalšího zasedání výkonného výboru .

/ sportovní úsek , rozpis hřiště ,finanční rozpočet ,mimosportovní  úsek doplní investiční záměry /

6.Účetní pravidla

Byl zaveden nový vnitřní systém pohybu účetních dokladů  , měsíčního zúčtování a kontroly revizní komisí mezi jednotlivými úseky .

7.Byla zřízena emailová schránka kde je možné zasílat dotazy a náměty pro činnost FK

Název schránky fkluzkovice@volny.cz

8.Pokud má člen FK nebo příznivec FK dotaz ,či připomínku k činnosti může navštívit schůzi výkonného výboru , která je vždy první úterý v měsíci 18,30 hodin .

 

 

9.Úkoly

-Podepsat doplnění a potvrzení smluv / pronájem restaurace,dohody o správcích/(termín 16.2)

-Smlouvy o sponzorech a seznam (16.2)

-Upřesněný rozpočet pro úseky a celou FK (16.2)

-Seznam držených razítek a klíčů areálu (16.2)

-Plán práce Revizní komise ( 6.4 )

-Mimosportovní úsek doplní investiční záměry a jejich rozpočet (6.4)

-Sportovní úsek – rozpis hřiště , finanční rozpočet ,organizace zápasů,rozpis funkcí a úkolů

 

 

Jednání ukončeno v 20:00 hod. Další jednání VV TJ se bude konat mimořádně dne 16.3.2010 v 18,30 hod.

-------------------------------------  razítko : ---------------------------------------Ověřil:  Miroslav Albert    Zapsal: Zdeněk Mařík

  FK Lužkovice Zlín-Lužkovice 763 11 IČO : 42340667  registrace MVČR VSP/1-4849/91-R